V ROCE 2019 DOJDE K PŘESUNU STRÁNEK ORGANIZACE NA NOVÝ REDAKČNÍ SYSTÉM A TAKÉ NA NOVÝ SERVER. LZE OČEKÁVAT VÝPADKY V PŘIPOJENÍ I OBSAHU ZA COŽ SE OMLOUVÁME.
TYTO WEBOVÉ STRÁNKY PROVOZUJEME Z PŘÍSPĚVKŮ ČLENŮ ZAPSANÉHO SPOLKU JIHOČESKÁ LAMBDA PRO SVOU POTŘEBU A RADOST. TAKÉ JAKO ARCHIVNÍ MÍSTO DOKUMENTACE PRÁCE ZA POSLEDNÍCH 28 LET ŽIVOTA. PĚKNÝ ROK 2019 PŘEJE ZA SPRÁVNÍ RADU JIRKA MAREČEK.
Prosba na účastníky výzkumu
ZprávyInformační leták pro účastníky výzkumu


Setkal/a jste se někdy s verbálními nadávkami, urážkami, ničením majetku, fyzickým napadením nebo jiným útokem kvůli Vaší sexuální orientaci nebo kvůli tomu, že si útočník myslel, že máte odlišnou sexuální orientaci?
Název projektu
Oběti incidentů z nenávisti se zaměřením na sexuální orientaci

Pozvánka
Jste zván/a k účasti na praktické části výzkumu (rozhovoru) k diplomové práci, jehož cílem je prohloubit porozumění zkušenostem jedinců, kteří mají zkušenost s nenávistnými incidenty, které dle jejich přesvědčení vyplývají z jejich předpokládané sexuální orientace a odkrýt významy, které těmto prožitým událostem připisují. Řešitelkou projektu je Marie Anna Maroszová, studentka Palackého univerzity. Dohlížejícím vedoucím práce je PhDr. Olga Pechová, PhD.

O co se bude jednat
V rámci výzkumu budou probíhat individuální, anonymní rozhovory, zkoumající individuální zkušenost účastníka/účastnice s incidenty z nenávisti, vyplývajícími z jeho/její předpokládané sexuální orientace. Rozhovor bude nahráván na digitální zařízení a následně bude přepsán do textové podoby k dalšímu zpracování. Před rozhovorem bude účastník seznámen s účelem výzkumu a svými právy a bude požádán o podepsání informovaného souhlasu. Po ukončení rozhovoru bude mít možnost se dále dotázat na vzniklé nejasnosti a bude mu v případě zájmu umožněno nahlédnout celkovému výsledku výzkumu.

Časový rámec rozhovoru
Rozhovor probíhá jednorázově a zabere průměrně 1-2 hodiny. Lze domluvit i formou SKYPE aj...

Práva účastníka
Účastník se může v jakékoliv fázi výzkumu právo jej opustit a dále se neúčastnit. Dále má právo neodpovědět na jakýkoliv z položených dotazů. V žádném z těchto případů nemusí uvést důvod. Účastník má právo v jakékoliv fázi výzkumu pokládat dodatečné dotazy. Pokud vyvstanou otázky během četby tohoto informačního letáku, může účastník kontaktovat řešitele výzkumu před svou účastí. Účastník má právo nahlédnout přepisu svého rozhovoru a případně vyžádat vyškrtnutí jakýchkoliv částí rozhovoru, ve kterých by mohla podle jeho názoru být ohrožena jeho anonymita.
Účast na výzkumu je dobrovolná. Svou účastí můžete přispět k osvětlení problematiky nenávistných incidentů ve společnosti.

Anonymita a zachování soukromí
Data, která účastník poskytne během rozhovoru, nebudou obsahovat žádné osobní informace (jméno, adresu), které by mohly poukázat na identitu účastníka nebo narušit jeho anonymitu. Řešitelka si vyhrazuje právo výsledky publikovat anonymně. Účastník má právo na následné pročtení textové podoby rozhovoru a může žádat vynechání údajů, které by mohly prozradit jeho identitu.

Pro další informace
V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte na emailové adrese
maroszova.marieanna@gmail.com. Velmi ráda zodpovím další Vaše dotazy ohledně studie.
Prosím, kdo má zájem dejte nám o sobě vědět na číslo 774563390, zavoláme / jihoceska.lambda@volny.cz napíšeme vám a domluvíme se na způsobu a čase.


Zatím nikdo nekomentoval. Buďte první kdo vloží svůj komentář.
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.
Hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.

Prosím přihlaště senebo se registrujte pro možnost hodnocení.

Zatím nikdo nehodnotil.