V ROCE 2019 DOJDE K PŘESUNU STRÁNEK ORGANIZACE NA NOVÝ REDAKČNÍ SYSTÉM A TAKÉ NA NOVÝ SERVER. LZE OČEKÁVAT VÝPADKY V PŘIPOJENÍ I OBSAHU ZA COŽ SE OMLOUVÁME.
TYTO WEBOVÉ STRÁNKY PROVOZUJEME Z PŘÍSPĚVKŮ ČLENŮ ZAPSANÉHO SPOLKU JIHOČESKÁ LAMBDA PRO SVOU POTŘEBU A RADOST. TAKÉ JAKO ARCHIVNÍ MÍSTO DOKUMENTACE PRÁCE ZA POSLEDNÍCH 28 LET ŽIVOTA. PĚKNÝ ROK 2019 PŘEJE ZA SPRÁVNÍ RADU JIRKA MAREČEK.
CO JE NOVÉHO V OBLASTI DĚDICTVÍ?
Komise pro sex. menšinyCO JE NOVÉHO V OBLASTI DĚDICTVÍ?

PRVNÍ TŘÍDA DĚDICŮV první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel (registrovaný partner), každý z nich stejným dílem. Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti vnuci a vnučky. Nikdy však nemůže dědit v první třídě dědiců samostatně manžel (registrovaný partner).

První třída dědiců

V první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a manžel nebo partner, každý rovným dílem. Pokud některé z dětí nedědí (například proto, že odmítlo dědictví, je nezpůsobilé dědit, nedožilo se zůstavitelovy smrti nebo je neznámého pobytu), nabývají jeho dědického podílu jeho děti (tj. zůstavitelova vnoučata); pokud však dítě, které nedědí, žádné děti nemá, přiroste jeho dědický podíl ostatním dědicům. Obdobně se postupuje, jestliže nedědí další potomci (vnoučata atd.). Tento způsob dělení dědických podílů se nazývá in stirpes (podle kmenů).

Jestliže některý ze zůstavitelových potomků dědí (např. zůstavitelovo dítě), nemůžou dědit jeho potomci (např. zůstavitelova vnoučata; potomci jiných zůstavitelových dětí však dědit mohou). Manžel ani partner nemůže v první třídě dědiců dědit sám.

Druhá třída dědiců

Předpokladem pro dědění ve druhé třídě dědiců je, že nedědí žádný ze zůstavitelových potomků.

Ve druhé třídě dědiců dědí manžel nebo partner, zůstavitelovi rodiče a tzv. spolužijící osoba. Dědicové ve druhé třídě dědiců dědí rovným dílem, manželu nebo partnerovi však připadá nejméně polovina dědictví. Pokud tedy manžel nebo partner dědí ve druhé třídě sám, připadne mu celé dědictví, jinak dědí polovinu dědictví a druhá polovina dědictví se rozdělí rovným dílem mezi ostatní dědice druhé třídy dědiců. Tzv. spolužijící osoba nemůže ve druhé třídě dědit sama.


Občanský zákoník od 1.1.2014
§ 22
(1) Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Odpověď:
V zásadě lze říci, že pokud nemáte vlastní děti můžete napsat jednoduchou závěť, kterou vše odkazujete svému partnerovi. Vaši žijící rodiče přestože s vámi budou ve stejné dědické kategorii (druhá) nejsou v tomto případě osobami na které musí podíl z dědictví zůstat. Bez takovéto vaší závěti mají při dědictví ze zákona právo na polovinu dědictví.Zajímavé odkazy:
www.denik.cz/z_domova/novy-obcansky-zakonik-predluzene-dedictvi
wiki.verkata.com/
obcansky-zakonik-rodinne-dedictvi
Zatím nikdo nekomentoval. Buďte první kdo vloží svůj komentář.
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.
Hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.

Prosím přihlaště senebo se registrujte pro možnost hodnocení.

Zatím nikdo nehodnotil.